POLITYKA PRYWATNOŚCI SIMPLYSUN POLAND LIMITED DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ CLICK&GO

1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych klientów SimplySun Poland Limited (dalej jako „Klient” lub „Klienci”)

2. Administratorem danych osobowych Pasażerów oraz Usługobiorców w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.; dalej jako Ustawa) jest SimplySun Poland Limited z siedzibą w Dublinie (dalej jako „Administrator Danych”).

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania w każdym czasie. W tym celu należy skontaktować się poprzez przesłanie korespondencji na adres e-mail news@clickandgo.com. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest to niezbędne do realizacji przez Administratora Imprezy Turystycznej nabywanej przez Klientów.

4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora Danych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług oferowanych przez SimplySun Poland Limited.

5. SimplySun Poland Limited  używa plików cookie i kodów, aby zbierać i zapisywać dane dotyczące wizyt Klientów na stronach https://www.clickandgo.com oraz https://www.clickandgo.pl takich jak:

6. Po utworzeniu profilu My Click&Go, Administrator przechowuje dane otrzymane bezpośrednio od Klienta przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne do realizacji celu dla którego zostały zebrane. Zebrane dane umożliwiają identyfikację Klienta poprzez profil My Click&Go. Ma to na celu zaoferowanie spersonalizowanego i odpowiedniego sposobu korzystania z Click&Go. Usunięcie lub wyłączenie plików Cookies jest możliwe, może jednak obniżyć satysfakcję z korzystania ze strony, a korzystanie z niektórych jej funkcji może stać się niemożliwe, podobnie jak korzystanie z Click&Go w indywidualny sposób.

7. Aby zarezerwować wakacje w Click&Go, należy podać pewne informacje. Należą do nich:

8. Kompletne informacje dotyczące złożonego zamówienia zostają zapisane w systemach Administratora. Mogą one zostaną usunięte w każdej chwili na życzenie Klienta lub na mocy wymogu prawnego. Robimy to aby (a) zrealizować rezerwację Klienta, (b) dodać ją do historii rezerwacji, aby zapewnić dostęp Klienta do listy swoich zakupów na potrzeby zapytań, obsługi posprzedażowej i reklamacji, oraz (c) móc zawrzeć ją w dokumentacji finansowej i księgowej dotyczącej naszych transakcji.

9. Rozmowy telefoniczne z call center są rejestrowane i przechowywane w celu przypisania odpowiedniej kategorii zapytaniu Klienta, odpowiedzi na nie, i o ile zajdzie taka potrzeba, do rozpatrzenia i rozwiązania problemu lub zapytania. Klient jest uprawniony do zażądania usunięcia tych informacji.

10. Administrator Danych stosuje środki techniczne, które zapobiegają uzyskaniu przez osoby nieuprawnione dostępu do informacji i danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony. Administrator danych nie sprzeda danych osobowych Klientów żadnym stronom trzecim.

11. Administrator Danych zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. W szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane przez przepisy prawa środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych powierzonych mu do przetwarzania, w tym w szczególności:

12. Na każdorazową prośbę Klienta Click&Go przekaże mu informacje dotyczące przechowywanych przez nas Danych Osobowych.

13. Najprostszym sposobem na rezygnację z subskrypcji na otrzymywanie wiadomości mailowych jest wybranie opcji rezygnacji z subskrypcji, która znajduje się na dole każdej wiadomości marketingowej. Alternatywnie można wysłać wiadomość na adres news@clickandgo.com z tytułem

„Rezygnacja z otrzymywania korespondencji elektronicznej“.

14. Klientowi, który przekazał dane osobowe przysługują następujące prawa względem jego danych:

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, skontaktuj się z nami przez news@clickandgo.com lub listownie, wysyłając korespondencję na adres Click&Go, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.